Projekt Piombo: Madona bez roušky logo
květen 2021
Poodhalte společně s námi „roušku“ výtvarnému umění! Jedinečný multimediální program zprostředkuje známý obraz Madona s rouškou od malíře Sebastiana del Piomba zájemcům v mnoha rovinách. Kromě rozumu do poznávání zapojí také emoce a smysly. Projekt je určen dospělým i  dětem, poučené veřejnosti či laikům.
6. – 31. 5. | online výstava |
Doprovodná online výstava v rámci programu Projekt Piombo: Madona bez roušky zájemcům blíže interpretuje umělecké dílo. Součástí výstavy je i edukativní linka v podobě interaktivních her. Výstava bude přístupná na uvedeném odkaze od 6. do 31. května 2021. Online výstava
8. 5. | 10:00 | video klip |
Ponořte se prostřednictvím videa do krásy obrazu Sebastiana del Piomba. Komentář vás upozorní na zajímavé motivy a souvislosti s dílem spojené. Věříme, že vám touto cestou alespoň částečně zprostředkujeme nenahraditelný zážitek pozorování uměleckého díla z dočasně uzavřené Obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů.
13. 5. | 18:30 | online vernisáž |
Vernisáž z dočasně uzavřené Obrazárny Arcidiecézního muzea v Olomouci slavnostně uvede autorský animovaný klip prezentující vznik obrazu Madona s rouškou. Během programu se můžete těšit na rozhovory s autory klipu, animátorem Radimem Ševčíkem a edukátorkou Muzea umění Olomouc Hanou Lamatovou. Vernisáží vás provedou David Hrbek a Marek Šobáň. Facebook událost.
PŘESUNUTO | 18. 6. | 19. 6. | 20. 6. | 21:30 – 22:30 | open air projekce Václavské náměstí |
Madona bez roušky
Výjimečnou atmosféru Václavského náměstí oživí komponovaný program s veřejnou projekcí autorského animovaného klipu o vzniku obrazu Madona s rouškou. Vlastní projekce bude doplněna o další vizuální a akustické prvky, které umožní divákům hlubší zážitek a poznání. Akce je součástí Olomoucké muzejní noci 2021.​
17. 5. | 14:00 | online |
Odhrňte oponu skrytých významů výtvarného umění a seznamte se s obrazem Madona s rouškou prostřednictvím pracovního listu z edukačního cyklu Muzeum z pokoje. List je určený pro děti ve věku 8 až 15 let a tvůrčí aktivitou navazuje na lekce Neobyčejné významy obyčejných věcí a Jen na libovolně dlouhou chvíli! Více zde.
24. 5. | 14:00 | online |
Květnová lekce z cyklu EDU na drátě bude vskutku magická. Necháme se inspirovat krásným obrazem a společně se vydáme na objevnou cestu pod jeho povrch, kam naše oči běžně nedohlédnou. Pod vedením lektorky Hany Lamatové si společně vytvoříme kouzelný obrázek. Pracovní list
25. 5. | 17:00 | online |
Bonusová přednáška v rámci dlouhodobého cyklu přednášek Ladislava Daniela. Sebastiano Luciani zv. Sebastiano del Piombo navázal v rodných Benátkách na harmonickou barevnost Giovanniho Belliniho a na umění zachytit živou lidskou pleť podle Belliniho žáka Giorgioneho. Do Říma odešel malovat pro bankéře Chigiho a svou benátskou barevnost tam spojil s brilantní kresbou podle Raffaelova a Michelangelova vzoru. Piombova olomoucká Madona s rouškou patří k nejcennějším pokladům italské renesance v našich sbírkách.

Tvůrci animovaného klipu

Mgr. Hana Lamatová
Scénář
Mgr. Hana Lamatová
Vystudovala obor Teorie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde nyní pokračuje v doktorandském studiu. Pracovala jako kurátor výstav a mobilliárních fondů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Od roku 2015 je zaměstnankyní Muzea umění Olomouc. Na pozici edukátorky Arcidiecézního muzea se věnuje zprostředkování starého umění.
MgA. Radim Ševčík
Animace
MgA. Radim Ševčík
Tvoří a pracuje ve Zlíně. Vystudoval obor animace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studium zakončil kombinovaným animovaným filmem (3D animace s malovaným prostředím) v roce 2005. Již v průběhu studia se intenzivně zabýval animací a vytvářel reklamní spoty např. do místní televize Emurfilm. Pracovně se zabývá animací, jak kreslenou, ploškovou, tak i 3D animací. Od roku 2015 vyučuje na částečný úvazek animaci na SUPŠ v Uherském Hradišti. S manželkou vychovává tři děti a žije ve Zlíně-Malenovicích.